Wie is wie?

 • Axa: verzekeraar van de Leiewerken
 • Baekelandt, Dries: Huidige stadsingenieur. Net als zijn voorganger aanhanger van het negationisme: de 20-jarige ontkenning van aanhoudende rioolproblemen op de campus van het Guldensporencollege en het Albertpark.
 • Baldewijns, Eddy: sp.a, minister van Openbare Werken die in 1996 het licht op groen zette voor de Kortrijkse Leiewerken.
 • Balduck, Jan: Ingenieur, tot 2013 hoge functionaris bij DVW, nu lid van de raad van bestuur. Destijds opposant van het ‘Plan Spruytte’ voor de grote modernisering van de Leie doorheen het Kortrijkse stadscentrum.
 • Berlamont, Jean: Professor emeritus KU Leuven, waterbouwkundige en de Eddy Merckx onder de rioolspecialisten. Gerechtsdeskundige die in het dossier van de wateroverlast compleet de pedalen kwijt raakte. Met als gevolg dat sinds 2015 het Albertpark nu helemaal verzuipt.
 • Block, Thomas: Auteur van een doctoraatsthesis over o.a. de Leiewerken waaruit we enkele keren citeren.
 • Clinckers, Leo: Ingenieur, van 1996 tot 2016 topman van DVW. Nu bestuurder bij DVW. Van sp.a-signatuur. Was ook een tijdje lid van de bestuursraad van BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel).
 • de Bethune, Emmanuel: CD&V-burgemeester onder wiens bewind de Leiewerken in 1997 startten.
 • De Meyer, Peter: Projectingenieur van de laatste fases van de Kortrijkse Leiewerken. Dit waren zijn eerste realisaties in zijn professionele carrière als waterbouwkundige.
 • De Clerck, Stefaan: CD&V, burgemeester (2000-2012), van tijd tot tijd minister van Justitie. Beschouwt de Leiewerken als zijn persoonlijke realisatie, al is het Vlaams Gewest de bouwheer. Is geen grote fan van schadelijders. Hobby’s: design, basket en fietsen.
 • Declercq, Kristel: dossierbeheerder van Ovam die de mogelijke bodemverontreiniging van Guldensporencollege onderzoekt (2016-2018).
 • De Coene, Philippe: Sp.a, OCMW-voorzitter, gewezen Vlaams parlementslid, ex-punkzanger. Mocht in 1996 de start van de Leiewerken aankondigen.
 • Donckels, Remi: wijlen directeur logistiek van het Guldensporencollege (’t Sint-Amand). Hield zich bezig met de aanhoudende rioolproblemen op de campus van het college.
 • DVW: De Vlaamse Waterweg, of Waterwegen & Zeekanaal (W&Z), of Bestuur der Waterwegen, of ministerie Openbare Werken: het zijn allemaal verschillende gedaantes van een en dezelfde instantie, de bouwheer van de Leiewerken.
 • Lemaitre, Marc: Sp.a, gewezen schepen, gemeenteraadslid. Beheerde en redigeerde tot voor enkele maanden de blog ‘Kortrijk Links Bekeken’, die inspireerde tot de titel van deze website.
 • Maddens, Wout: Open Vld, schepen van Ruimtelijke Ordening. Is na Barack Obama de tweede politicus die zich naar het rampgebied (Albertpark) heeft begeven. Dit was op 4 januari 2018 in de hoedanigheid van waarnemend burgemeester.
 • Serpentier, Frank: Projectingenieur van de eerste fases van de Kortrijkse Leiewerken. Dit waren zijn eerste realisaties in zijn professionele carrière als waterbouwkundige.
 • Spruytte, Paul: Ingenieur, tot aan de start van de Leiewerken in 1997 topman van de Kortrijkse afdeling van het Bestuur der Waterwegen. De strijd voor de Leiedoortocht dwars door Kortrijk was zijn levenswerk. Tegenstander van een ringvaart.
 • Tijdelijke Vereniging Leiedoortocht: Of de TV Leiedoortocht, of kortweg de TV: de aannemersgroep (Jan De Nul, Herbosch-Kiere, CEI, Stadsbader-Flamand) die in 1997 het raamcontract van de Leiewerken binnenhaalde.
 • Vandenbossche, Frans: Gewezen stadsingenieur. Net als zijn opvolger aanhanger van het negationisme: de 20-jarige ontkenning van aanhoudende rioolproblemen op de campus van het Guldensporencollege en het Albertpark.
 • Van Quickenborne, Vincent: Open VLD, burgemeester (2012-?), van tijd tot tijd staatssecretaris en minister. Heeft zich in tegenstelling tot zijn voorganger omtrent de schadedossiers altijd op de vlakte gehouden. Andere stijl, maar zelfde resultaat: het Albertpark verzuipt nog steeds. Hobby’s: slagwerk en snelle wagens.
 • Weydts, Axel: Sp.a, schepen van Openbare Werken (2012-?), bewoner van de K-Tower en bevoegd voor rioleringen. Reageerde nooit op aangetekende brieven over wateroverlast gericht aan schepencollege. Weydts komt dus in dit hele Leieverhaal verder niet voor.