Of gaat de doos van Pandora dan toch open?

Buurvrouw Lea Callens uit het Albertpark, intussen 93 jaar en genietend van een zelfstandigenpensioentje, heeft ook gedagvaard. Haar zaak verloopt evenzeer moeizaam. De eerste gerechtsdeskundige, professor Paul Van de Putte van UGent, overlijdt nog voor hij aan zijn opdracht kon beginnen. En zijn opvolger is niet meteen gehaast. Pas op 26 april 2016 starten de eerste onderzoeksdaden met een plaatsbezoek.

Het moet gezegd: tijdens het plaatsbezoek houdt deskundige Luc Vancalbergh de touwtjes vrij strak in handen. Zijn voorstel voor een minnelijke regeling is duidelijk en redelijk: 1) DVW moet de drainage aanleggen, 2) DVW moet ook een alternatief voor de vroegere hemelwaterafvoer naar achter aanleggen, 3) de eigenares moet de afvoer voor vuilwater omkeren en overpompen naar de straatriool vooraan.

Betreffende punt 3) vraagt de deskundige aan de stad om mee een duit in het zakje te doen. Hij houdt een stok achter de deur en zegt: ‘Als de partijen niet tot een minnelijke regeling komen, dan zal ik het rioolprobleem ten gronde onderzoeken, en dan kan de doos van Pandora opengaan.’ Zoals gebruikelijk pruttelt stadsingenieur Frans Vandenbossche, net als zijn opvolger Dries Baekelandt, onmiddellijk tegen: ‘Het is een private riolering. De stad heeft daar niks mee te maken.’

Bocht

Op 15 februari 2017 heeft de gerechtsdeskundige zijn voorverslag klaar. We hebben aan de deskundige de oorspronkelijke plannen van de woning bezorgd waaruit blijkt dat tot 2006 alle waterstromen werden afgevoerd naar de oude riolering achteraan. Zonder enige materi√ęle vaststelling en zonder enige commentaar schrapt de deskundige deze passage (p 10 deel 3). Het is duidelijk: de doos van Pandora zal toch niet opengaan en er komt geen onderzoek ten gronde.

Waarom neemt de gerechtsdeskundige nu plots een bocht van 180 graden? Het is toch weer een vreemde wending waar we als schadelijders vragen bij stellen. Nochtans is er geen andere uitweg: ooit zullen de verantwoordelijke instanties het rioolprobleem van het college en het Albertpark moeten oplossen. Zelfs als op termijn het hele Albertpark wordt gesloopt en burgemeester Q er zijn vrienden van Ghelamco een sjiek appartementsblok laat bouwen.

Bij onze 93-jarige buurvrouw in het Albertpark is het ook geregeld kommer en kwel. Dit zijn foto’s van 16/08/2011.

In het voorverslag staat wel nog een andere interessante passage in verband met de drainage die DVW maar niet in de grond krijgt. P. 7 deel 4: ‘De hinder voor de aangelanden kan uiteraard niet blijven voortduren en zal de genotsderving doen toenemen. De deskundige raadt aan daar waar mogelijk de (drainage-)installatie te laten bouwen en (…) een tijdelijk pompstation in te schakelen (…)’.

Met andere woorden: een nooddrainage. Maar DVW maakt zich meestal niet erg druk om rechterlijke beslissingen zoals bvb. een vonnis, laat staan om een loutere suggestie van een gerechtsdeskundige. Dat wisten we ook al van de suggesties in het verslag van die andere deskundige, professor Jean Berlamont.

Tot slot: alle tegenpartijen wimpelen het voorstel van minnelijke schikking van de deskundige af. Onze 93-jarige buurvrouw mag nog een tijdje verder procederen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *