Het Verdronken Land van Overleie

Professor fiscaal recht Michel Maus over de nieuwste politieke Arco-deal die misschien weer de Europese toets niet zal doorstaan (DS 25/07/2018): ‘Die arrogantie vandaag -‘we doen dit en dan zien we later wel’ – is een aanfluiting van de rechtsstaat.’ Het zou evengoed een citaat kunnen zijn over de schadedossiers van de Leiewerken.

Het Koning Albertpark nr. 8 in 2005:

Geen zinnig mens kan nog volgen wat er in het Albertpark en op de collegecampus aan de hand is. Een beknopt chronologisch overzicht van de wateroverlast en zie ook link rioolschetsen:

 • juni 1998: bij de afbraak van de oude Diksmuidekaai wordt per abuis de aansluiting van het centrale rioolstelsel van het college-Albertpark op de Leie vernield; vanuit de nabijgelegen rioolschouw wordt het rioolwater overgepompt naar de Kollegestraat
 • 2003: het rioolwater wordt nu overgepompt en omgeleid naar de nieuwe collector in de Diksmuidekaai
 • eind 2005: bij werken worden damplanken dwars door die omgeleide riool geslagen: kelders in Albertpark en college lopen vol rioolwater, alle tuinen staan blank
 • 16 maart 2006: bewonersvergadering op het stadhuis
  17 maart-juni 2006: DVW pompt de rioolschouw leeg; tijdelijk geen wateroverlast meer
 • juni 2006: Aquafin beveelt DVW en de stad om in dat rioolstelsel geen vuilwater meer te laten lozen; hemelwater mag blijkbaar wel nog
  juni 2006: DVW stopt met pompen uit de rioolschouw; sindsdien moet in het Albertpark onafgebroken (24/24, 7/7, jaar in jaar uit) terugstromend rioolwater van het college uit enkele kelders worden gepompt
 • 2009: DVW voert in strijd met de regelgeving en zonder toestemming van Aquafin ingrepen uit aan riolen en collector van de Diksmuidekaai; gerechtsdeskundige Berlamont vertikt het om de materiële vaststellingen te doen
 • januari 2010: gerechtsdeskundige formuleert enkel een oplossing voor het grondwaterprobleem en niet voor het dramatische rioolprobleem
 • 2010: onze eigen expert stelt vast dat er toch nog steeds vuilwater in dat defecte rioolstelsel wordt geloosd
 • 2013: rechtbank stelt DVW aansprakelijk voor grondwaterprobleem Albertpark
 • juli 2015: bij de opstart van bouwwerven op college neemt het debiet terugstromend rioolwater naar het Albertpark fel toe en stijgt het grondwaterpeil fors; blijkbaar zijn afvoeren van een of meerdere werven op het oude rioolstelsel aangesloten
 • april 2016: DVW legt geplande drainagewerken stil wegens mogelijke bodemvervuiling; DVW vraagt aan de rechter om het hele drainageproject definitief af te voeren
 • januari 2017: Ovam adviseert na de eerste bodemanalyse gewoon verder de drainage aan te leggen omdat er weinig aan de hand is; DVW gaat er niet op in
 • 2017-2018: de wateroverlast in het Albertpark wordt dramatisch: een eigenaar die dagelijks 40.000 l uit zijn kelder moet wegpompen, is geen uitzondering meer; zowel DVW als stad weigert te reageren op onze noodoproepen
 • 4 januari 2018: onder druk van pers, sociale media en onze advocaat komt waarnemend burgemeester Wout Maddens toch ter plaatse; Maddens is daarmee, na Obama in 2014, de tweede politicus in 20 jaar tijd die het rampgebied bezoekt
 • 21 september 2018: bodemanalysebureau Esher laat weten dat er van de bodem- en grondwatervervuiling weinig aan is
Het Koning Albertpark nr. 8 eind 2017. Op de achtergrond de gerenoveerde feestzaal van het Guldensporencollege.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *