En nu weten ze het niet meer

Op 28 mei 2013 heeft de Kortrijkse rechter geoordeeld dat het Vlaams Gewest (DVW) verantwoordelijk is voor het grondwaterprobleem in het Albertpark. Maar op vandaag hebben we hier van dicht noch van ver een drainagebuis gezien.

DVW schudt steeds maar nieuwe vertragingsmaneuvers uit de mouwen. Eerst kan er geen drainage worden aangelegd omdat het zwembad De Geest in de weg staat. We stellen een alternatief traject voor, maar daar gaat DVW niet op in. Oké, dan legt een 5-tal bewoners maar 110.000 euro op tafel voor de aankoop en afbraak van het zwembad (zie Het zwembad van De Geest). Tijdens de zomer 2015 gaat de piscine tegen de vlakte.

Show

Dan krijgen we van DVW het bericht dat een verkeerde aanbestedingsprocedure is gevolgd voor de aanleg van de drainage. Er moet een nieuwe worden opgestart: weer goed voor een half jaar vertraging Oké, tweede keer goede keer. De keuze is niet moeilijk. Er is slechts één inschrijver: NV Wegenbouw Ockier uit Kuurne.

De werken zullen nu starten in april 2016. Enkele dagen ervoor houdt DVW nog een bewonersvergadering in centrum Overleie. Het is allemaal pure show. Wanneer Ockier vooraf de werf ter plaatse komt inspecteren, laat hij zich tegenover de buren ontvallen: ‘Er is sprake van bodemvervuiling. De werken zullen niet doorgaan.’

Desondanks komt Ockier tijdens de eerste week van april aanrukken met een kraanmachine en een pallet PVC-buizen. De stadsdiensten zijn er als de kippen bij om het spandoek met de bekende slogan ‘Stad in verandering’ uit te hangen. De pers wordt erbij gehaald om te melden dat er eindelijk een einde komt aan de problemen van ’t Albertpark. Ze zijn er allemaal: Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Krant van West-Vlaanderen en WTV.

Ooit is hier aan het Albertpark ooit een pallet buizen gespot: puur voor de show weliswaar.

De dag erna – op 5 april – liggen de werken al stil: er is bodemvervuiling aangetroffen op ’t college en in ’t Albertpark. Het is weer een perfect ingestudeerd nummertje. In haar rechtbankconclusies zegt DVW zelf dat ze de resultaten van de proefboringen en de mogelijke vervuiling al op 28 september 2015 (!) kende. Heel deze pantomime is met voorbedachte rade in elkaar gefutseld.

En zelfs al gebeurde er maandenlang helemaal niks – net zoals in een doordeweekse realitysoap: ‘Stad In Verandering’.

DVW stelt een bodemsaneringsdeskundige aan om op college en in het Albertpark proefstalen te nemen. Die vindt wat asbestverdacht materiaal, verbrandingsresten, e.d. En dus ligt de bal nu in het kamp van Ovam.

Ovam maakt er niet veel spel aan. In een document van 13 maart 2017 meldt Ovam aan DVW dat er slechts geringe overschrijdingen werden vastgesteld. Ovam geeft aan dat ‘DVW best nu al verdergaat (met de drainage) en niet wacht op het onderzoek van Ovam.’ DVW trekt zich van dat advies niks aan, want heeft enkel de bedoeling de boel zolang mogelijk te laten aanslepen.

Ovam moet voorbereidingen treffen voor de ambtshalve opmaak van een sitebesluit. Dat is nu eenmaal de wet. Maar dossierbeheerder Kristel Declercq van Ovam blijft na de proefboringen bij haar standpunt: ‘Ovam zal geen saneringsplicht opleggen. De vervuiling is te gering.’ Declercq vraagt begin 2017 aan de stad om een historiek van de site college-Albertpark op te stellen.

Wanneer we in november 2017 naar Ovam bellen, is dat A4’tje met de historiek er nog niet beland. De stadsambtenaar zou per vergissing het document aan DVW hebben bezorgd, beweert men. Enfin, op 17 januari 2018 verschijnt dat sitebesluit dan toch in het Belgisch Staatsblad.

Verklaring van de blauwe lijnen in de legende (rechts midden): ‘voormalige grachten opgevuld met stortmateriaal?’ Helemaal niet dus.

In mei 2018 zijn de eerste resultaten van het nieuwe bodem- en grondwateronderzoek bekend. Er is weinig aan de hand, bevestigt Ovam weeral. En dat zogenaamde stort, waarover DVW, de stad en gerechtsdeskundige Berlamont al 20 jaar spreken, heeft ook dit bodemanalysebureau uiteraard weer niet teruggevonden. We zijn geneigd te schrijven: beste overheden, stop met dat geleuter, wij zijn geen bende kleuters.

Een rekensom is snel gemaakt. Als enkele eigenaars samen dagelijks tot 60.000 l moeten wegpompen, dan is dat een pak meer dan de neerslag die kan vallen op een terrein van bijna 2 ha (de tuinen + de 2 voetbalvelden). Er wordt dus nog volop geloosd in dat oud en lekkend rioolstelsel van het college. Met andere woorden: van heel het deskundigenverslag van professor Berlamont schiet amper nog wat over.

Daarvoor hebben we dus al 12 jaren geprocedeerd: voor niks, noppes, nada. We bellen in juni 2018 opnieuw naar Kristel Declercq (Ovam) en ze bevestigt: ‘Het is een spijtige toestand. DVW en de stad weten dat die drainage de wateroverlast niet zal verhelpen. Daarom laten ze de zaken aanslepen.’

DVW, de stad en de gerenommeerde gerechtsdeskundige zijn verstrikt geraakt in hun eigen verzinsels, en nu weten ze het niet meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *