Afkortingen

DVW: De Vlaamse Waterweg

HLN: Het Laatste Nieuws

HN: Het Nieuwsblad

KW: Krant van West-Vlaanderen

Ovam: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

TV: Tijdelijke Vereniging Leiedoortocht

W&Z: Waterwegen & Zeekanaal